How to Install Time / Hoe klok in te stellen

Instellen van de tijdzone

De tijdzone is in Linux is in feite niets meer dan een link naar een bestand. Het bestand /etc/localtime is dus een symlink naar een bestand in /usr/share/zoneinfo, in mijn geval verwijst deze naar /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam.
Staat de tijdzone van jouw pc verkeerd, kun je deze wijzigen door het volgende commando in te typen:

#ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime

Voor Debian: Even dit uitvoeren: /usr/bin/tzselect

Voor nieuwe Debian: dpkg-reconfigure tzdata


Verder kunnen we in het bestand /etc/sysconfig/clock aanpassen met een text-editor, en de regel die begint met UTC= de optie true of false meegeven. Linux kijkt tijdens boot naar dit bestand om de tijd in UTC of lokale tijdzone in te stellen.De klok gelijk zetten

Er zijn 2 manieren om de klok goed te zetten, handmatig of via een tijdserver (via de Internet verbinding).

Handmatig doen we dit met het commando date.
Als je de klok wilt instellen op 5 november, 13:15u, kun je het volgende intikken:

#date 11051315

Als je ook het jaar wilt wijzigen, kun je dit er gewoon achter plaatsen:

#date 110513152006


Om de klok via een tijdserver in te stellen kunnen we gebruik maken van ntpdate. Tik bijvoorbeeld het volgende:

#ntpdate nl.pool.ntp.org

Uiteraard kun je nl.pool.ntp.org ook vervangen voor een vaste tijdserver, de ntp.org pool geeft steeds weer een andere ntp server op.
De hardware klok aanpassen

Om de hardware klok aan te passen aan de huidige systeemtijd, tik je het volgende commando:

#/sbin/hwclock --systohc

Of, als je de hardware klok op UTC ingesteld wilt hebben:

#/sbin/hwclock --systohc --utc


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 2
mood Like 5
visibility Views: 18634