How to Optimaliseer SSH Toegang

Beveilig SSH Toegang:
# nano /etc/ssh/sshd_config

#Port 22
#Protocol 2, 1
#ListenAddress 0.0.0.0

aanpassen in:
Port 9999 (dit veranderd de standaard poort 22 naar 9999)
Protocol 2 ( hiermee kan je niet met het oude 1 protocol inloggen)
ListenAddress (servers ip)


Sta niet toe dat je direct via root kan inloggen:

veranderen de regel:

#PermitRootLogin yes
in:

PermitRootLogin no

Zorg er wel voor dat je een andere werkende user login hebt voor ssh!

(anders kom je er niet meer in)

Nu kun je op de volgende manier inloggen:

Log als $user met ssh in
su of su - naar root

Bestand opslaan!

herstart shh:
# /etc/rc.d/init.d/sshd restart

Verander ssh wachtwoorden:

Admin: (log in als admin
/usr/bin/passwd
(set new password)

Root:
su -
/usr/bin/passwd
(set new password)

Other Users:
su -
/usr/bin/passwd
(set new password)


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 13699