Meldingen: Nieuwe tarieven voor .nl-registraties per 1 december 2022

Gepubliceerd: 30.09.2022

Nieuwe tarieven voor .nl-registraties per 1 december 2022

Tarieven stijgen met 10%
Door de hoge inflatie, de extra inhuur van personeel vanwege de overspannen arbeidsmarkt en investeringen in onze ICT-systemen stijgen onze kosten. Met ingang van 1 december 2022 verhogen we onze prijzen daarom met 10%. Deze aanpassing is noodzakelijk voor een gezonde en stabiele positie op de lange termijn.