Meldingen: Netwerk in Amsterdam korte onderbrekingen geweest zaterdag 5nov2022

Gepubliceerd: 05.11.2022

Beste Lezer,

Er was vanmorgen "zaterdag 5nov2022" sprake van een plotselinge hevige DDoS aanval op een deel van onze infrastructuur. Hierdoor was een groot deel van onze Server-infra niet/slecht bereikbaar

In samenwerking met Nawas zijn mitigerende maatregelen getroffen en de aanval is nu afgeslagen. Onze engineers houden de situatie voorlopig extra in de gaten.