Meldingen: Prijsverhoging van onze producten - Price increase of our products

Gepubliceerd: 08.11.2022

---English Below---

Beste Klant,

Door de huidige marktbewegingen stijgen onze kosten voor energie, hardware en overige zaken enorm. Ook de lage koers van de Euro ten opzichte van de Dollar heeft effect op onze inkooptarieven. We nemen deze kosten al geruime tijd voor eigen rekening, maar ook wij ontkomen er niet aan om onze prijzen te verhogen.

Daarom geldt vanaf vandaag, 8 november 2022, een ander tarief voor nieuwe bestellingen.
Voor producten die u al bij ons afneemt gaat bij nieuwe facturering een prijsverhoging in, wij hebben een order, pay and deliver systeem en factureren 30 dagen vooruit daarmee is er voldoende tijd om deze in uw administratie te verwerken, de huidige reeds verzonden facturen zullen niet worden aangepast.

In uw klantenpaneel kunt u uw nieuw tarieven vinden, normaliter moeten wij deze met 30% verhogen, dat hebben wij niet gedaan en hebben deze naar beneden afgeschaald.

Mocht u naar aanleiding van deze bericht vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Vservs BV


----English from here-----

Dear Customer,

Due to the current market movements, our costs for energy, hardware and other things are increasing enormously. The low exchange rate of the Euro against the Dollar also has an effect on our purchasing rates. We have been taking these costs for our own account for some time now, but we too cannot avoid raising our prices.

Therefore, from today, November 8, 2022, a different rate will apply for new orders.
For products that you already purchase from us, a price increase will take effect with new invoicing, we have an order, pay and deliver system and invoices 30 days in advance, so there is sufficient time to process these in your administration, the current invoices that have already been sent will not are being adjusted.

In your customer panel you can find your new rates, normally we have to increase it by 30%, we have not done that and have scaled it down.

If you have any questions about this message, don't hesitate to contact us.

Sincerely,
Vservs BV