Meldingen: SIDN News

Gepubliceerd: 22.09.2023

Vanaf 01-10 geldt een verbod op privacy- en proxyservices onder .nl
Per dezelfde datum wijzigen onze algemene voorwaarden
Graag herinneren we je aan een het verbod op de registratie van .nl-domeinnamen op naam van een derde partij, dat per 1 oktober van kracht wordt. Deze derde partijen zijn in de praktijk vaak zogenaamde privacy- en proxydienstverleners, maar ook .nl-registrars of resellers van .nl-domeinnamen. Vanwege dit verbod is vanaf 1 oktober een nieuwe versie van onze algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders en voor registrars van kracht.
Geen noodzaak meer
Privacy- en proxyservices zijn ontstaan omdat vooral particuliere houders niet wilden dat registratiegegevens die hun identiteit onthulden (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) voor iedereen eenvoudig te achterhalen waren via de Whois van een registry. Bij een particuliere domeinnaamregistratie laten wij de genoemde registratiegegevens al sinds 2010 niet meer publiek zien. Daarom bestaat de noodzaak voor privacy- en proxyregistraties voor .nl-domeinnamen allang niet meer. Je leest meer over de aanleiding voor het instellen van het verbod in de eerste aankondiging die we publiceerden op 19 juli.

Directe handhaving bij nieuwe registraties
Vanaf 1 oktober monitoren we nieuwe registraties en spreken we privacy- en proxydienstverleners en registrars aan als zij nog domeinnamen op hun naam registreren. In alle gevallen krijgen zij vooralsnog de mogelijkheid om de domeinnaam over te zetten op naam van degene die zeggenschap over de domeinnaam heeft. In voorkomende gevallen wel nadat die zijn of haar identiteit heeft aangetoond.

Bij vermoeden van misbruik
In alle gevallen waarin een vermoeden van misbruik van de domeinnaam speelt, verzoeken we de registrar de registratie binnen 3 werkdagen aan te passen waarbij de nieuwe houder zijn identiteit binnen die periode zal moeten aantonen. Dit is in lijn met de huidige procedure onder artikel 18 van de algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders en geldt voor zowel voor nieuwe als bestaande registraties op naam van een registrar, reseller of een privacy- en proxydienstverlener.

Aanpassen van bestaande registraties
Vanaf 1 oktober werken we geleidelijk en in afstemming met de betrokken partijen aan het zoveel mogelijk terugdringen van privacy en proxyregistraties onder het .nl-domein, door ook bestaande registraties aan te passen.

Nieuwe algemene voorwaarden
In verband met het verbod op privacy- en proxyservices onder .nl, passen we onze algemene voorwoorden voor .nl-domeinnaamhouders en voor registrars aan. De nieuwe algemene voorwaarden worden van kracht per 1 oktober. Een versie van de algemene voorwaarden met de aanstaande wijzigingen is beschikbaar:

Bel of mail gerust als je vragen hebt
Je bereikt ons op werkdagen tussen

Ma t/m donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 12:00
Buiten deze tijden worden alleen storingen verwerkt.