Meldingen: Nieuwe tarieven voor .nl-registraties per 1 januari 2024

Gepubliceerd: 03.11.2023

Nieuwe tarieven voor .nl-registraties per 1 januari 2024

Tarieven stijgen met 10%
Door de hoge inflatie, de extra inhuur van personeel vanwege de overspannen arbeidsmarkt en investeringen in onze ICT-systemen stijgen onze kosten. Met ingang van 1 januari 2024 verhogen we onze prijzen daarom met 10%. Deze aanpassing is noodzakelijk voor een gezonde en stabiele positie op de lange termijn.

Ook omdat SIDN al haar diensten met 10% gaat verhogen.